Arkisto | kesäkuu, 2013

Hakukuulutus: Hae rekrytoimaan yksiköiden johtajia!

13 Kes

Moikka!

Kesästä huolimatta Tamy hakee vielä opiskelijajäseniä tieteenalayksikköjen johtajien tehtäväntäyttöä koskeviin valmisteluryhmiin. Nyt on siis mahdollista päästä vaikuttamaan siihen mihin suuntaan tieteenalayksiköt kehittyvät tulevaisuudessa! On erittäin tärkeää, että opiskelijat lähtevät mukaan, jotta kuhunkin yksikköön saadaan opiskelijamyönteinen johtaja. Johtajan roolin merkitys on korostunut huomattavasti nykymuotoisessa päätöksenteossa, joten valinnalla on suuri merkitys siihen, kuinka esimerkiksi opiskelijajäseniä otetaan mukaan heitä koskevien asioiden valmisteluun ja kuinka opiskelijoiden mielipidettä kuullaan. Johtajan rooli on äärimmäisen tärkeä myös suhteessa yksikön ilmapiiriin, työssäviihtyvyyteen ja tulevaisuuteen valmistumistautumisessa. Opiskelijoille nämä asiat välittyvät sekä suoraan että välillisesti, sen takia opiskelijoiden kannattaa ja pitää olla mukana vaikuttamassa asiaan.

Johtajarekryn alustava aikataulu on:

1. Yksiköiden johtajien kanssa on käyty kehityskeskustelut helmikuussa 2013.
2. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee pätevyysvaatimuksia ja valintakriteerejä touko-kesäkuussa.
3. Rekrytointia varten muodostetaan täyttöryhmä. Täyttöryhmä nimitetään kesäkuussa.
4. Avoin hakuaika tehtäviin on 19.8-9.9.
5. Yhteenvedot hakijoista tehdään 10.9-15.9
6. Hakijat haastatellaan 16.9.-24.9.
7. Johtokuntia kuullaan hakijoiden suhteen lokakuussa
8. Ehdotukset valinnoista ja perustelut laaditaan marraskuun alussa.
9. Päätös tehdään marraskuun 18. pvä.

Hakuaika valmisteluryhmiin päättyy 25.6.2013 klo 16.00. Tässä linkki, josta löytyy lisätietoja tehtävästä ja hausta:

http://www.tamy.fi/opiskelijaedustajat

Kesäterkuin,

Kasvon hallitus

Mainokset